บรรยายพิเศษเรื่อง The Marian Doctrine of the Immaculate Conception and of the Assumption in the Dialectical Relation

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2607200413
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง The Marian Doctrine of the Immaculate Conception and of the Assumption in the Dialectical Relation เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ณ ห้อง A91 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Prof.Vachav Wolf, Institute for the History of Charles University, Czech Republic เป็นวิทยากร โดยมี คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา คณะปรัชญาและศาสนา ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources