ประชุมนานาชาติ International Colloquium on Asian Cultures in Dialogue

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1101201213
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
175 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมนานาชาติ International Colloquium on Asian Cultures in Dialogue in Commemoration of H.M. The King's 84th's Birthday Anniversary ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2555 ณ ห้อง Common Room อาคาร King David วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา คณาจารย์ในคณะ และนักวิชาการจากต่างประเทศ ร่วมการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources