ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1701201423
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
74 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources