ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน

au.identifier.bibno 0022-2228
au.identifier.other 1701201423
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2014/Activity_Int_2014/222228/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:23:56Z
dc.date.available 2015-07-03T05:23:56Z
dc.description สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน
dc.format.extent 74 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8950
dc.subject.other ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
dc.title ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files