พิธีให้โอวาทแก่คณะทำงานและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0801201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
244 ภาพ
Other title(s)
Assumption University's Athletes Commentary Ceremony in the Occasion of the 41th Thailand University Games 2014
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะทำงานและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (ม.ดินแดงเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะนักกีฬาตลอดจนคณะทำงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ บริเวณอาคาร The Cathedral of Learningl วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา คณะทำงานและนักกีฬา เข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources