กิจกรรมทางวิชาการฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0102201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
55 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมทางวิชาการฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง MSM 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources