กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2550

dc.date.accessioned 2019-03-14T07:50:03Z
dc.date.available 2019-03-14T07:50:03Z
dc.date.issued 2009
dc.description กระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2550 ตามโครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 en_US
dc.format.mimetype image/jpeg en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/21931
dc.subject มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject การประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน en_US
dc.subject การประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา en_US
dc.subject สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) en_US
dc.subject การประกันคุณภาพการศึกษา en_US
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล en_US
dc.title กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2550 en_US
dc.type StillImage en_US
mods.genre Award en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Award-21931.JPG
Size:
136.19 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Collections