คุณถนอมชัย กังศิริกุล

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (January-March 2001), 36-37
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
หลักเกณฑ์ที่ผมใช้ในการทำงานคือ focus, work hard, play hard เราต้องรู้จักที่จะเรียงลำดับความสำเร็จของงานให้ถูกต้องว่าอันไหนควรทำก่อน-หลัง และทำอย่างจริงจัง เวลาพักผ่อนก็ควรจะพักเพื่อจะได้เริ่มงานหนักต่อไปได้
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources