เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2809200423
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
52 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
H.E.Mr.David William Fall เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และเยี่ยมชมวิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources