ประชุมนานาชาติเรื่อง Asian Heritage in a Global Society

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1808200413
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
47 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมนานาชาติเรื่อง Asian Heritage in a Global Society เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
การประชุมนานาชาติ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การประชุมนานาชาติคณะปรัชญาและศาสนา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Asian Heritage in a Global Society -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
The 6th AACP International Conference on Asian Heritage in a Global Society -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะปรัชญาและศาสนา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, 2483- -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources