พิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2534

au.identifier.bibno 0021-0757
au.identifier.other 1309199109
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:25:40Z
dc.date.available 2015-07-03T05:25:40Z
dc.description คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2534 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2534 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของหมวกพยาบาล อันเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ สมควรยกย่องเทิดทูนไว้เหนือศีรษะ โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธี
dc.format.extent 65 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9449
dc.subject.other พิธีมอบหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other พิธีสวมหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Capping Ceremony -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
dc.title พิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2534 en_US
dc.title.alternative Capping Ceremony Class of 1993, Faculty of Nursing Science, Assumption University
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files