ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2/2556

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1804201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
244 ภาพ
Other title(s)
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Last Orientation and Business Ethics Seminar 2/2013, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources