ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3-4 กรณีศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0021-7485
au.identifier.other 0501201020
au.link.externalLink [View Pictures] (https://assumptionuniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/library_au_edu/Eq4-eW8pfzhHhax8atdj1BUBbvOuskv73xy8IuQeQYJgug?e=xZN8s2)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:33:19Z
dc.date.available 2015-07-03T05:33:19Z
dc.description ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3-4 กรณีศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 5-7 และ 12-14 มกราคม 2553 ณ ห้อง Common Room อาคาร King David วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมการอบรม
dc.format.extent 169 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11500
dc.subject.other การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.title ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3-4 กรณีศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 8
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-11500-1.jpg
Size:
253.68 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-11500-2.JPG
Size:
205.38 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-11500-3.JPG
Size:
226.25 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-11500-4.jpg
Size:
186.22 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-11500-5.jpg
Size:
138.13 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture