งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงานบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2553

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2910201019
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
81 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงานบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ บริเวณลาน ดร. ชุบ พลาซ่า วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานพร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และ ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และพนักงานบริการ ร่วมงานเลี้ยง
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources