งาน Business English international dinner seminar

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1303201404
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
97 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Business English international dinner seminar เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ Salle d' Expo อาคารอัสสัมชัญ รศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ชญาดา ธนวิสุทธิ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณาจารย์ในคณะร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources