สัมภาษณ์ผู้บริหารหลักสูตรMaster of Science in Investment Analysis and Managementมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0021-7580
au.identifier.other 1802201028
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2010/Activity_Ext_2010/217580_18_2_2010/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.สำนักงานบัณฑิตศึกษา
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:42Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:42Z
dc.description สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมภาษณ์ผู้บริหารหลักสูตรMaster of Science in Investment Analysis and Managementเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2553ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
dc.format.extent 33 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10823
dc.subject.other สัมภาษณ์ผู้บริหาร--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักงานบัณฑิตศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title สัมภาษณ์ผู้บริหารหลักสูตรMaster of Science in Investment Analysis and Managementมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files