มาตรการทางกฎหมายระเบียบเกษตรอินทรีย์และอนาคตของการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยไปยังตลาดยุโรป = : Local and regulatory measurer for organic agriculture and the future of export

au.identifier.bibno 0022-0577
au.identifier.other INDX.
au.link.externalLink [Full Text](http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal/article/view/949/853)
dc.contributor.author สมศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์
dc.date.accessioned 2015-07-08T04:28:50Z
dc.date.available 2015-07-08T04:28:50Z
dc.date.issued 2556
dc.description บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation วารสารนิติศาสตร์ 4, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556), 75-87
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/15139
dc.language.iso tha
dc.publisher มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject วารสารนิติศาสตร์
dc.subject วารสารนิติศาสตร์ -- 2556
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- วารสาร
dc.title มาตรการทางกฎหมายระเบียบเกษตรอินทรีย์และอนาคตของการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยไปยังตลาดยุโรป = : Local and regulatory measurer for organic agriculture and the future of export en_US
dc.title.alternative Local and regulatory measurer for organic agriculture and the future of export
dc.type Text
mods.genre Journal Article
mods.location.physicalLocation School of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
au-lawj-Abstract-15139.pdf
Size:
734.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract