รศ.ดร. เตย์ โซหยุ่น รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการประจำปี 2551 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1811200820
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
217 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
รศ.ดร. เตย์ โซหยุ่น รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการประจำปี 2551 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เนื่องในงานสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 31 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมสยามซิดี้ กรุงเทพฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources