พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2406201000
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
345 ภาพ
Other title(s)
งานฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระสงฆ์ นักบวชชาย นักบวชหญิง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources