พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0022-2503
au.identifier.other 2406201000
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:23:58Z
dc.date.available 2015-07-03T05:23:58Z
dc.description มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระสงฆ์ นักบวชชาย นักบวชหญิง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
dc.format.extent 345 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8963
dc.subject 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other พิธีมิสซา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other งานฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.other เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช, พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์, 2492- -- กิจกรรม
dc.title พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.title.alternative งานฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 30
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-222503-1.jpg
Size:
222.27 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-222503-2.jpg
Size:
268.89 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-222503-3.jpg
Size:
264.54 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-222503-4.jpg
Size:
276.69 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-222503-5.jpg
Size:
259.33 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture