นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน CIMS Asia-Pacific Marketing Competition Internal Round ประเทศสิงคโปร์ เข้าพบอธิการบดี

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0911200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน CIMS Asia-Pacific Marketing Competition Internal Round ประเทศสิงคโปร์ เข้าพบภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร Albert Laurence School of Communcation Arts วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources