คณาจารย์สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ดูงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-03-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2546 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร CL วิทยาเขตบางนา โดยมี รศ. เดชา ศิริเจริญ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources