คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย Atma Jaya Yogyakarta Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2304200923
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย Atma Jaya Yogyakarta Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักวิเทสสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources