โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเยาวชนศึกษา กลุ่มประเทศอาเซียน (เวียตนาม)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2004200402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะคณะบริหารธุรกิจ. สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเยาวชนศึกษา กลุ่มประเทศอาเซียน (เวียตนาม) ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2547 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา เป็นผู้ให้การอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources