พิธีเสกพระรูปพระมารดาแห่งปรีชาญาณและอาคาร Cathedral of Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-12-08
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
65 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานประกอบพิธีเสกพระรูปพระมารดาแห่งปรีชาญาณและอาคาร Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543 โดยมี คณะภราดา ผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources