สัมมนาโต๊ะกลมระดมสมอง เรื่อง การจัดมาตรฐานวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์

Published date
2545-09-16
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ตโพลล์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์ ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเอเชีย จัดสัมมนาโต๊ะกลมระดมสมอง เรื่อง การจัดมาตรฐานวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources