ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ. อินกริด ฟิลเลอร์ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรงานเสวนา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Daily News (Jul 15, 2013), 22
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ. อินกริด ฟิลเลอร์ จาก ม. แมคควารี ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาเป็นวิทยากรงานเสวนา เรื่อง "การวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายทางภาษากับการท่องเที่ยวในประเทศไทย" ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections