คณะนักศึกษาโครงการ International Business Academy ประเทศเดนมาร์ค และคณะนักศึกษา Siva Sivani Institute of Management ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2604201023
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
88 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนักศึกษาโครงการ International Business Academy ประเทศเดนมาร์ค และคณะนักศึกษา Siva Sivani Institute of Management ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยมี Mr.Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources