อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2803200604
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์หลักสูตรภาษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 โดยมี ดร. ชญาดา ธนวิสุทธิ์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.นุสรา วาจศร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources