อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9298
au.identifier.other 2803200604
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
dc.contributor.other สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:25Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:25Z
dc.description อาจารย์หลักสูตรภาษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 โดยมี ดร. ชญาดา ธนวิสุทธิ์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.นุสรา วาจศร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 9 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9660
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นุสรา วาจศร -- กิจกรรม
dc.subject.other ชญาดา ธนวิสุทธิ์ -- กิจกรรม
dc.title อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209298-1.jpg
Size:
190.03 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209298-2.jpg
Size:
222.03 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209298-3.jpg
Size:
197.87 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209298-4.JPG
Size:
157.4 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209298-5.jpg
Size:
166.05 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture