ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2202201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
45 ภาพ
Other title(s)
ผู้ปกครองสัมพันธ์
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมการเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง Mini Theater อาคาร Vincent Mary School of Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ร่วมประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources