คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0021-6914
au.identifier.other 2503200907
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:53Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:53Z
dc.description คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 7 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10045
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ตรวจรับรองหลักสูตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216914-1.JPG
Size:
168.22 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216914-2.JPG
Size:
189.27 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216914-3.JPG
Size:
175.49 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216914-4.JPG
Size:
173.09 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216914-5.JPG
Size:
142.89 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture