ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0022-1706
au.identifier.other 2808201312
au.link.externalLink [View Pictures](https://drive.google.com/drive/folders/1Ygbo56-smFGVfWesDZVaKK_EAWSgbMr7)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:35Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:35Z
dc.description ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.อภิชาติ อินทรวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความรู้ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 16 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9130
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อภิชาติ อินทรวิศิษฏ์ -- กิจกรรม
dc.title ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9130-1.JPG
Size:
239.74 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9130-2.JPG
Size:
160.16 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9130-3.JPG
Size:
197.88 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9130-4.JPG
Size:
176.33 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9130-5.JPG
Size:
172.67 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture