ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0022-2342
au.identifier.other 2102201426
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารการเงิน
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:02Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:02Z
dc.description ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ศึกษาดูงานดัานการเงิน การบัญชี งบประมาณและงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี อาจารย์นรนุช ไผ่แก้ว ผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 25 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8990
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นรนุช ไผ่แก้ว -- กิจกรรม
dc.title ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files