การแข่งขันสร้างมิวสิควิดีโอเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้โปรแกรม Flash 8

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1311200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
17 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันสร้างมิวสิควิดีโอเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้โปรแกรม Flash 8 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources