ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2608200500
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 ณ ห้อง SG 106 อาคาร St.Gabriel's Hall วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources