หลักสูตรธุรกิจยานยนต์

Published date
2015
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Kom Chad Luek (Morning) (Jul 11, 2015), 5
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับเอ็มจีซี-เอเชีย จัดโครงการหลักสูตร Mini MBA in Automotive Dealer Management เพื่อรองรับผู้ที่สนใจและทำงานด้านค้าปลีกกับบริษัทรถยนต์หรือผู้ประกอบการทางด้านยานยนต์ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ี่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources