อาจารย์และนักศึกษา Suwon Women's College ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2806200523
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และนักศึกษาจาก Suwon Women's College ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 โดยมี อาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้บริการสำนักทะเบียนและประมวลผล และ Mr. Glen VivianChatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources