ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

au.identifier.bibno 0021-6730
au.identifier.other 0911200838
dc.contributor.other สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:34:13Z
dc.date.available 2015-07-03T05:34:13Z
dc.description สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงภาพยนต์สกาลา กรุงเทพฯ
dc.format.extent 63 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11705
dc.subject.other การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.title ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files