นางสาวจันทนา ตั้งทรงวุฒิ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกวิศวกรรมระบบ ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2560

dc.date.accessioned 2018-04-03T06:58:08Z
dc.date.available 2018-04-03T06:58:08Z
dc.date.issued 2560
dc.format.extent 1 Photo en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.format.mimetype image/jpeg en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/20609
dc.subject รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2560 en_US
dc.subject พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น en_US
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล en_US
dc.subject.other จันทนา ตั้งทรงวุฒิ -- รางวัล en_US
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ -- รางวัล en_US
dc.title นางสาวจันทนา ตั้งทรงวุฒิ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกวิศวกรรมระบบ ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2560 en_US
dc.type Text en_US
dc.type Still Image en_US
mods.genre Award en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
Award-20609.JPG
Size:
188.51 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Award-20609.PDF
Size:
213.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Collections