ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2546

Published date
2546-02-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
17 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2546
Freshmen orientation, Faculty of Engineering
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ดร. สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources