ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2548

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2506200534
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Faculty Orientation Semester 1/2005, Office of the Vice Rector for Academic Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 1/2548 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2548 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร. วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources