ปัญหาการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ: ศึกษากรณี การประกันภัยความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

au.identifier.callno ว.พ. ศ336ป 2559
dc.contributor.advisor พรชัย สุนทรพันธุ์
dc.contributor.author ศันสนีย์ อุดมหรรษากุล
dc.date.accessioned 2018-03-26T07:25:20Z
dc.date.available 2018-03-26T07:25:20Z
dc.date.issued 2559
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559. en_US
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม. en_US
dc.format.extent 112 น. ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/20550
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ en_US
dc.subject การประกันภัยความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน en_US
dc.title ปัญหาการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ: ศึกษากรณี การประกันภัยความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน en_US
dc.title.alternative Problem of professional indemnity insurance: a study of media liability insurance en_US
dc.type Text en_US
mods.genre Thesis en_US
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning) en_US
thesis.degree.department School of Law en_US
thesis.degree.discipline กฎหมายธุรกิจ en_US
thesis.degree.grantor มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
thesis.degree.level Masters en_US
thesis.degree.name Master of Laws en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-20550.pdf
Size:
3.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-20550.pdf
Size:
212.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections