ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0402201008
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
74 ภาพ
Other title(s)
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง What should you do when you graduationโดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัล ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources