พิธีรับแถบหมวกพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1205201409
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
219 ภาพ
Other title(s)
Convocation Day, Class of 2013, Faculty of Nursing Science, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีรับแถบหมวกพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.รศ. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources