พิธีรับแถบหมวกพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556

au.identifier.bibno 0022-3153
au.identifier.other 1205201409
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:03Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:03Z
dc.description คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีรับแถบหมวกพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.รศ. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธี
dc.format.extent 219 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9003
dc.subject.other พิธีรับแถบหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Convocation Day -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.other นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ -- กิจกรรม
dc.title พิธีรับแถบหมวกพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556 en_US
dc.title.alternative Convocation Day, Class of 2013, Faculty of Nursing Science, Assumption University
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files