สมาคมประกันชีวิตไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาประกันชีวิต คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2207200439
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
33ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมประกันชีวิตไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาประกันชีวติ คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาสาขาวิชาประกันชีวิตที่มีผลการเรียนดีและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมเมอเชี่ยน คอร์ท กรุงเทพฯ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาประกันชีวิต คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources