นิทรรศการ Thai Culture Exhibition

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3103200914
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
67 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดนิทรรศการ Thai Culture Exhibition ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2552 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ รส 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี่ ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources