อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1108200502
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยมี อาจารย์พรรณี พิมาพันธุ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources