อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9719
au.identifier.other 1108200502
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:56Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:56Z
dc.description อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยมี อาจารย์พรรณี พิมาพันธุ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 9 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9831
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other พรรณี พิมาพันธุ์ศรี -- กิจกรรม
dc.title อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files